Sertralina


Sertralina należy do selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Jest często przepisywana przez lekarzy w przypadku depresji bądź zaburzeń lękowych. Poprawę stanu pacjenta przy terapii sertraliną obserwuje się zwykle po 2 – 4 tygodniach stosowania.