Interakcje sertraliny z innymi lekami

Interakcje sertraliny z innymi lekami

Warto wiedzieć, że sertralina może wchodzić w interakcję z lekami takimi jak np.:
-agonistami serotoniny;
-tryptofanem;
-wyciągami alkoholowymi dziurawca;
-trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi;
-haloperidolem;
-fenytoiną;
-karbamazepiną;
-cymetydyną;
-diazepamem;
-litem;
-warfaryną;
-pimozydem;
-metamizolem.

Nie należy stosować sertraliny także z nieodwracalnymi inhibitorami monoaminooksydazy (MAO), a także jednocześnie innymi lekami z grupy SSRI ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu serotoninowego, mogącego zagrażać zdrowiu, a nawet życiu. Wystąpienie tego zespołu spowodowane jest obecnością nadmiaru serotoniny w organizmie, co może spowodować nadmierne pobudzenie receptorów serotoninowych. W przypadku wystąpienia tego zespołu pojawiają się objawy takie jak pobudzenie psychoruchowe, drżenie mięśniowe, ruchy miokloniczne, sztywność mięśniowa i hipertermia mogąca powodować, że temperatura organizmu może przekroczyć nawet 41 stopni Celsjusza. Mogą pojawić się także objawy psychiczne, do których należą niepokój, omamy, pobudzenie, podwyższone ciśnienie tętnicze, dreszcze, hipomania a skrajnych przypadkach może dojść nawet do śpiączki.

Sertralina wchodzi w interakcję także z lekami przeciwbólowymi. Niewskazane jest jej stosowanie razem z fentanylem oraz innymi lekami opioidowymi ze względu na możliwość wystąpienia zespołu serotoninowego – podobnie jak przy inhibitorach MAO.

W przypadku stosowania jednocześnie leków serotoninergicznych z takimi, które upośledzają metabolizm serotoniny (np. inhibitorami MAO), lekami przeciwpsychotycznymi i innymi antagonistami dopaminy oraz opioidami może dojść do rozwoju złośliwego zespołu neuroleptycznego. Objawy tego zespołu są podobne do objawów zespołu serotoninowego.

 

Interakcje sertraliny z alkoholem

Podczas kuracji lekiem nie należy spożywać alkoholu. Zarówno lek, jak i alkohol są metabolizowane w wątrobie, więc ich jednoczesne przyjmowanie jest znaczącym obciążeniem dla wątroby. Alkohol może także mieć wpływ na działanie leku, może on bowiem nasilić jego działanie, a także nasilić wystąpienie skutków ubocznych.

 

Interakcje sertraliny z jedzeniem

W badaniach wykazano, że spożywanie trzech szklanek soku grejpfrutowego na dobę prowadzi do zwiększenia stężenia sertraliny w osoczu o około 100%. Spowodowane jest to faktem, że w soku zawarte są związki takie jak flawonoidy i fenylokumaryny, które podobnie jak lek metabolizowane są przez tę samą grupę izoenzymów cytochromu P450. W trakcie jednoczesnego spożywania dochodzi do ich zablokowania przez zawarte w soku związki, przez co metabolizm leku staje się niemożliwy. Dlatego należy unikać spożywania soku grejpfrutowego podczas leczenia sertraliną.

 

Bibliografia