Kiedy nie należy stosować sertraliny?

 

Sertralina jest lekiem, który ma bardzo mało przeciwwskazań do stosowania. Jednak należy zapoznać się z przeciwwskazaniami przed pierwszym zażyciem leku.

 

Nadwrażliwość na sertralinę

Pierwszą grupą pacjentów, którzy powinny unikać sertraliny są osoby z nadwrażliwością na sertralinę.

 

Sertralina i inhibitory MAO

Leku tego nie powinni przyjmować pacjenci, którzy są leczeni nieodwracalnymi inhibitorami MAO. Do inhibitorów MAO należą m.in. rasagilina oraz selegilina. Stosowanie tych leków równolegle może prowadzić do wystąpienia zespołu serotoninowego, którego objawami są pobudzenie psychoruchowe, drżenie mięśniowe i hipertermia. Przed rozpoczęciem stosowania sertraliny należy odstawić inhibitory MAO minimum 14 dni wcześniej.

 

Dzieci

U dzieci poniżej 6 lat stosowanie sertraliny jest przeciwwskazane ze względu na brak danych na temat bezpieczeństwa i skuteczności stosowania.

 

Kto powinien zachować ostrożność przyjmując sertralinę?

Stosowanie sertraliny może nie być korzystne u niektórych pacjentów ze względu na objawy niepożądane, jakie może wywołać sertralina. Do pacjentów tych należą osoby mające:

  • problemy z sercem — sertralina może przyspieszyć bicie serca lub spowodować nieregularne bicie serca (arytmia)
  • jaskrę — sertralina może zwiększyć ciśnienie w oku
  • padaczkę — sertralina może zwiększyć ryzyko wystąpienia ataku lub drgawek

Bibliografia