Jakich pokarmów unikać biorąc sertralinę?

Interakcje z pożywieniem

Wiele leków może wchodzić w różne interakcje. Mogą one wystąpić zarówno między dwoma lekami, jak i lekiem, a pożywieniem lub alkoholem. Efektem takich interakcji może być zmniejszone lub nasilone działanie danego leku, jak i wiele innych konsekwencji, które realnie mogą wpłynąć na efektywność stosowanej farmakoterapii. Stosując dany lek, należy znać jego potencjalne interakcje, aby świadomie ich unikać.

 

Sertralina i niedozwolone produkty spożywcze – czego unikać?

W kwestii leków z kategorii selektywnych inhibitorów serotoniny, jak chociażby sertraliny, istnieje ryzyko niebezpiecznych interakcji z żywnością. Największe niebezpieczeństwo wynika z połączenia sertraliny i innych SSRI z sokiem grejpfrutowym. Zawarte w soku flawonoidy kwercetyna czy naryngenina oddziałują na aktywność enzymów np. CYP1A2, czy CYP3A4, które należą do systemu cytochromu P-450. Wskutek zahamowania aktywności tych enzymów dochodzi do zmian w procesie biotransformacji. Sok grejpfrutowy spowalnia metabolizm leku, co w konsekwencji prowadzi do wydłużenia czasu utrzymywania się wysokiego poziomu sertraliny. To z kolei nasila neuroprzekaźnictwo serotoninergiczne. Efektem tego jest występowanie objawów wskazujących na przedawkowanie sertraliny:

  • senności,
  • drżenia mięśni,
  • zawrotów głowy,
  • wymiotów i nudności,
  • pobudzenia psychoruchowego.

Najbardziej niebezpiecznym powikłaniem jest możliwość występowania zespołu serotoninowego – stan ten może doprowadzić do bezpośredniego zagrożenia życia, a nawet spowodować śmierć pacjenta. Podobne niebezpieczeństwo może nastąpić w przypadku połączenia sertraliny i innych leków SSRI z zielem dziurawca.

 

Bibliografia