Jak dawkować sertralinę?

 

Sertralina występuje w postaci tabletek. Lek można przyjmować razem z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Dawkowanie leku zależy od wskazania, w którym jest on stosowany. Jednak dawkę leku powinno przyjmować się raz na dobę. W niektórych jednostkach chorobowych dawki początkowe są zmniejszone w celu uniknięcia wystąpienia części działań niepożądanych. Dawki te są stopniowo zwiększane, w odstępach co najmniej tygodniowych. Działanie terapeutyczne sertraliny może być widoczne już po tygodniu, choć zazwyczaj potrzebne jest więcej czasu. Pełny efekt terapeutyczny uzyskujemy po około 2-4 tygodniach od rozpoczęcia stosowania. Dawki zwykle stosowane (dobowe) u dorosłych: od 25 mg do 200 mg.

 

Jakie dawki sertraliny stosować?

Depresja i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne

Leczenie należy rozpocząć od dawki 50 mg na dobę. Jeśli pacjent nie reaguję na lek, dawkę można zwiększać stopniowo o 50 mg. Dawka maksymalna w leczeniu depresji wynosi 200 mg na dobę.
W niektórych przypadkach konieczne jest stosowanie leczenia podtrzymującego. Pozwala to zapobiec epizodom nawracającej ciężkiej depresji. Dawka podtrzymująca powinna być najniższą skuteczną dawką.

Lęk napadowy, PTSD i zespół lęku społecznego

Leczenie rozpoczyna się od dawki 25 mg na dobę. Po tygodniu dawkę zwiększa się do 50 mg na dobę. Kolejne dawki podnosi się każdorazowo o 50 mg. Aby zapobiec nawrotom, trzeba regularnie monitorować stan pacjenta w celu oceny czy dalsze leczenie jest konieczne.

U pacjentów z niewydolnością wątroby konieczne może być zmniejszenie dawki lub wydłużenie odstępu czasu między kolejnymi dawkami.

Dzieci i młodzież z zaburzeniami obsesyjno-kompulsyjnymi

U dzieci w wieku 6-12 lat leczenie zaczyna się od dawki 25 mg na dobę. Po tygodniu można ją zwiększyć do 50 mg.

U dzieci w wieku 13-17 dawka początkowa jest większa i wynosi 50 mg na dobę.

W razie konieczności dawka leku może być stopniowo zwiększana do maksymalnej dawki dobowej 200 mg.

Badania nie wykazały skuteczności stosowania sertraliny u dzieci w leczeniu ciężkiej depresji. Brak informacji na temat stosowania tego leku u dzieci poniżej 6 roku życia.

 

Jak odstawić leki zawierające sertralinę?

Leków z sertraliną nie należy odstawiać nagle. Odstawienie leku powinno przebiegać stopniowo. Dawka leku powinna być zmniejszana co jeden lub dwa tygodnie, aby uniknąć reakcji z odstawienia.

 

Bibliografia