Sertralina a spożywanie alkoholu

Interakcje leków z alkoholem

Wiele leków może wchodzić w liczne interakcje. Mogą one wystąpić między dwoma lekami, a także między lekiem a pożywieniem lub alkoholem. Świadomość takich interakcji może realnie wpłynąć na efektywność stosowanej farmakoterapii. Każda interakcja powoduje zmniejszenie lub nasilenie działania leku, przez co ciężko osiągnąć zamierzony efekt terapeutyczny i poprawić stan zdrowia pacjenta.

 

Mieszanie alkoholu i sertraliny – czy to bezpieczne?

W większości przypadków przewlekłego leczenia farmakologicznego zaleca się ograniczyć spożycie alkoholu do minimum, a przy niektórych produktach leczniczych rekomenduje się całkowite odstawienie. Powodem tego jest fakt, że alkohol niezwykle mocno oddziałuje na metabolizm leku, co może powodować osłabienie lub nasilenie jego właściwości terapeutycznych. Efektem tego może być brak efektu leczniczego bądź zwiększenie ryzyka występowania działań niepożądanych.

W przypadku stosowania sertraliny spożycie alkoholu jest bezwzględnie przeciwwskazane. Alkohol prowadzi do nasilenia działania sertraliny, co wiąże się z wieloma poważnymi skutkami. Główne niebezpieczeństwa wynikające z połączenia alkoholu z sertraliną to:

  • ryzyko zespołu serotoninowego, którego objawami są m.in. gorączka, przyśpieszenie bicia serca, wzrost ciśnienia, omdlenia, halucynacje – stan ten może stanowić bezpośrednie zagrożenie życia chorego,
  • zmniejszenie skuteczności leczenia np. nawroty depresji, zaburzenia świadomości, podwyższone niebezpieczeństwo występowania myśli i prób samobójczych,
  • przesadne uspokojenie i sedacja, które mogą doprowadzić do śpiączki chorego,
  • upośledzenie równowagi, zaburzenia koordynacji ruchowej – wzrost ryzyka upadków i urazów,
  • nadmierne obciążenie wątroby, co w konsekwencji może skutkować zatruciem, bądź trwałym uszkodzeniem narządu.

Bibliografia